Category News

Jeste li znali?

Jeste li znali? 2700 litara vode! Za proizvodnju jedne majice potrebno je čak 2 700 litara vode! Punjivo do 30 puta Jedna staklena boca može se iznova puniti 30 i više puta i tako zamijeniti 30 komada plastičnih boca! Porast…

Nove energetske oznake kućanskih uređaja

Od uvođenja na tržište 1994. godine, energetska oznaka jedna je od najuspješnijih inicijativa Europske unije za potrošače, pomažući im odabir energetski učinkovitih proizvoda, istovremeno dajući važan doprinos postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU. Europska unija nedavno je uvela nove energetske…

Što je energetska učinkovitost?

Energetska bi učinkovitost po definiciji bila zbroj isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj upotreba najmanje moguće količine energije a da pritom razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. To pojednostavljeno znači upotrebu manje količine energije za obavljanje iste funkcije,…

Kako odabrati učinkoviti kućanski uređaj?

Odabir odgovarajućeg uređaja može doprinijeti racionalnijem korištenju i smanjenje troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja. Prilikom nabave novog uređaja, potrebno obratiti pažnju na: veličinu uređaja s obzirom na broj korisnika (članova kućanstva), vrstu uređaja s obzirom na učestalost korištenja,…

Savjeti za uštedu energije u kućanstvu

Način korištenja pojedinih električnih uređaja značajno utječe na njihovu potrošnju. Vrijeme korištenja uređaja može značajno utjecati na troškove stoga preporučujemo da, uređaje koje možete, koristite za vrijeme trajanja niže tarife, odnosno noću. Kod određivanja rasporeda uređaja u prostoriji, vodite računa o tome da položaj uređaja također…